Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie lubuskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim na podstawie powołanego partnerstwa oraz wypracowanego zestawu rekomendacji wykorzystanych przez instytucje rynku pracy przy udzielaniu wsparcia (do XII 2016 r.).

W projekcie powołane zostanie: Lubuskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy, które wypracuje „ZESTAW REKOMENDACJI w zakresie efektywnego wspierania osób młodych NEET znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubuskim” w oparciu o reprezentatywne partnerstwo regionalne.

Grupa docelowa projektu: Instytucje rynku pracy z województwa lubuskiego (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego), jako podmioty, do których kierowane są rekomendacje wypracowane przez Lubuskie Partnerstwo Wspierania Osób Młodych na Rynku Pracy.

Dodatkowo: inne podmioty wspierające działania IRP m.in. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy.

Udział partnerów polegać będzie na:

o Empowermencie w procesie badań, analiz, opracowywania rekomendacji;

o Aktywności w zawiązaniu partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji;

o Udziale przedstawicieli w wybranych obszarach związanych z diagnozą i analizą potrzeb i potencjałów osób młodych NEET, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, uwzględniająca specyfikę danego regionu oraz potrzeby i możliwości lokalnych pracodawców;

o Konsultacjach i recenzjach wypracowanych rekomendacji;

o Udziale w partnerstwie po zakończeniu projektu dla zapewnienia trwałości.

 

Partnerstwo będzie miało formę otwartą i elastyczną, co umożliwi poszerzenie jego składu, o kolejne podmioty, które spełnią kryteria umożliwiające udział w projekcie i zapewniające najwyższą jakość rekomendacji wypracowanych w ramach projektu.

W ramach tworzenia partnerstwa odbędą się konsultacyjne spotkania asocjacyjne w wszystkich 14 powiatach z udziałem: minimum 10 reprezentatywnych steakholders z IRP, pracodawców, w tym przedstawicieli z już funkcjonujących partnerstw.

Zorganizowana zostanie 1 konferencja regionalna, na której zostanie zawiązane Partnerstwo oraz powołana zostanie Kapituła Rekomendacji dla Rynku Pracy (spotkania 1 raz na kwartał), której przedstawiciele będą stale uczestniczyć w Zespole Eksperckim ds. Rekomendacji.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, ul. Szpitalna 9, 69-200 Sulęcin
 tel. 511 225 133,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy:

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network,
ul. E. Radzikowskiego 37, 31-315 Kraków, tel. 609 167 099,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Piotra Ściegiennego 134,
60-304 Poznań, tel. 512 909 333,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Numer i nazwa Działania: 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okres realizacji: 01.08.2016 – 31.12.2016.

 

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Jesteśmy organizacją, która od sześciu lat realizuje zadania w obszarach pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji skierowanych do społeczności województwa lubuskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.
  • ul. Młynarska 1
  • 69-200 Sulęcin
  • mlodzilubuszanie@gmail.com
  • TEL.: +48 517 573 386
  • KRS: 0000355250
  • NIP: 429-006-49-43
  • REGON: 080494669

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.